Taxaties

Bij het kopen van onroerend goed zijn veel partijen in het spel. Op de eerste plaats natuurlijk de koper en de verkoper. Maar ook de bank, de belastingdienst en verzekeringsmaatschappijen. In geval van een echtscheiding kan een taxatie tevens van belang zijn. Allemaal willen ze weten wat de waarde is.

De waarde van je huis wordt bepaald door het vastgoed zelf, maar ook door de locatie en andere externe factoren. Dit is niet altijd eenduidig. De komst van een vliegveld kan de waarde van je huis bijvoorbeeld laten stijgen door een toenemende werkgelegenheid, maar evengoed laten dalen wanneer er sprake is van een verwachte overlast. Omdat wij Den Haag en omgeving op onze professionele kaart hebben staan, nemen we bij een taxatie in Den Haag alle belangrijke factoren mee. We hebben overzicht van alle lokale bouwplannen en verordeningen. Je krijgt van ons een gevalideerd, onafhankelijk en betrouwbaar taxatierapport van je huis in Den Haag of omgeving.

De verkoper wil weten hoeveel hij kan ontvangen. De koper hoeveel hij maximaal moet betalen. Voor de bank is de executiewaarde belangrijk, voor de belastingdienst de economische waarde en voor verzekeringen de herbouwwaarde. Bij echtscheiding willen de partners weten wat de overwaarde van de woning is.

Om iedereen tevreden te stellen, is een onafhankelijk advies noodzakelijk door derden. Wij maken taxatierapporten die aan alle eisen voldoen: objectief en volledig aansluitend bij de geldende marktsituatie. Ons kantoor en onze taxateurs zijn aangesloten bij het NWWI en het VastgoedCert dat staat voor strenge kwaliteitseisen en vakbekwaamheid.

Voor meer informatie en tarieven kun je met ons bellen via 070 – 350 23 04.