Ga naar inhoud

Te koop: appartement Alexander Gogelweg 17 2517 JD 's-Gravenhage

Onder bod

€ 675.000,- k.k.

Op een fraaie locatie ligt het monumentale gebouw “Zorgvliet”. Het beeldbepalende wooncomplex met villa-achtige indruk is gesitueerd ten noordwesten van het Haagse stadscentrum en grenzend aan de wijken Statenkwartier en de Archipelbuurt, met het prachtige Park Sorghvliet, de Scheveningse Bosjes en het Vredespaleis op loopafstand. Centraal in het met diverse politieposten beveiligde ambassade-district en daardoor een veilige plek om te wonen. Eveneens gelegen op korte afstand van de kust, de uitvalswegen en het Gemeentemuseum. Winkels en horecagelegenheden liggen op steenworpafstand aan de gezellige Frederik Hendriklaan.

In dit imposante Rijksmonument is nu beschikbaar een ruim karakteristiek vijfkamerappartement met 2 badkamers, een heerlijk terras en een fraai aangelegde tuin. Het appartement is sociaal gesitueerd, het grenst aan de binnentuin en parkeerplaats. De woning is te benaderen via de achterzijde van het gebouw naast de eigen tuin of via de chique entree met bellentableau en brievenbussen aan de voorkant.

(See English text below)

Flat Zorgvliet is een voormalig woonhotel uit 1926, een typisch Haags fenomeen dat met name gericht was op de welgestelden. Het gebouw werd ontworpen in de stijl van de Nieuwe Haagse School door de architect Broese van Groenou en verkreeg in 1994 de status van Rijksmonument. Zorgvliet bestaat uit 53 koopappartementen die verschillen van grootte en indeling.

Indeling
Deze vijfkamerwoning in Huize Zorgvliet is een huis met allure. Bij de entree komt u in een mooie garderoberuimte en vervolgens in een lange statige gang over de volle breedte van het huis. De gang heeft originele elementen en veel lichtinval van de patio. Vanuit de gang heeft u toegang tot alle kamers. Direct aan het begin van de gang is de master bedroom gesitueerd. Deze slaapkamer heeft een grote kastenwand en badkamer met ligbad en toilet. Daarna verschaft de gang toegang tot drie kamers en suite. Deze kamers hebben originele plafonds en een fraaie eiken parketvloer. De salonkamers met openhaard kunnen afgescheiden worden met originele schuifdeuren en bevat traditionele inbouwkasten. De kamers en suite bieden direct toegang tot het terras en de mooi aangelegde tuin (100 m2 op het oosten). De achterste kamer doet nu dienst als bibliotheek en kantoor.

Aan het eind van de gang is een mooie hal met ruimte voor een zitje of eethoek. Hiernaast is de keuken met ruimte voor een eethoek. Naast de keuken is een grote voorraadkast/bijkeuken. Eveneens aan het einde van de gang bevindt zich de tweede slaapkamer. Deze slaapkamer heeft aan beide zijden een ruime kastenwand. Het appartement bevat eveneens een tweede badkamer met douche en toilet.
Kortom het gaat hier om een ruime charmante woning, welke zich niet laat vergelijken met andere appartementen. Dit appartement is altijd met zorg bewoond en moet u daadwerkelijk gezien hebben om het op waarde te kunnen schatten.

Bijzonderheden:
– aantrekkelijk gelegen 5 kamer benedenwoning met tuin
– de woning verkeert in goede staat van onderhoud
– eigen grond
– woonoppervlakte ca. 164 m2
– Rijksmonument en Rijks beschermd stadsgezicht
– bouwjaar 1927
– eigen berging op de top-verdieping en gezamenlijke fietsenstalling
– 1 parkeerplaats op eigen terrein
– bergkast in de hal voor de entree van de woning
– cv blok met cloriusmeters
– actieve en financieel gezonde Vereniging van Eigenaren, bijdrage € 462,- per maand, inclusief watergebruik, bijdrage reservefonds, externe beheerder, energieverbruik algemene ruimten, opstalverzekering, aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering, onderhoud liften, cv, hydrofoor, gemeenschappelijke tuin e.d.
– voorschot stookkosten € 262,- per maand
– lift
– vanwege de status van Rijksmonument geldt de mogelijkheid om via een subsidieregeling een groot gedeelte (ca. 40%) van de jaarlijks gemaakte onderhoudskosten (onderdeel van de VvE bijdrage) terug te krijgen
– buitenschilderwerk gebouw uitgevoerd in 2015/2016
– schilder- en stucwerk algemene ruimten zijn uitgevoerd in 2019
– meerjaren onderhoudsplan aanwezig
– algemene bibliotheek in gebouw aanwezig
– een schoonmaakbedrijf verzorgt het verzamelen van huisvuil en de schoonmaak van de algemene ruimtes
– zie voor maatvoering en indeling de plattegronden
– de zgn. “niet-bewonings-, asbest- en ouderdomsclausule” zullen in de koopakte worden opgenomen
– de aanbiedingsvoorwaarden van dit kantoor zijn van toepassing

Wij verzoeken u vriendelijk bezichtigingsaanvragen online in te dienen via onze website, Funda of per e-mail.

————————————————————————————————————————–

The monumental building “Zorgvliet” is located in a beautiful location. The iconic residential complex with a villa-like impression is located northwest of The Hague city center and adjacent to the Statenkwartier and Archipelbuurt districts, with the beautiful Park Sorghvliet, the Scheveningse Bosjes and the Peace Palace within walking distance. Centrally located in the embassy district, which is secured by several police stations, and is therefore a safe place to live. Also located a short distance from the coast, the roads and the Municipal Museum. Shops and restaurants are a stone’s throw away of the cozy Frederik Hendriklaan.

A spacious characteristic five-room apartment with 2 bathrooms, a lovely terrace and a beautifully landscaped garden is now available in this imposing national monument. The apartment is socially situated, it adjoins the courtyard garden and parking lot. The house can be accessed from the rear of the building next to the private garden or via the chic entrance with doorbells and mailboxes at the front.

Flat Zorgvliet is a former residential hotel from 1926, a typical phenomenon in The Hague that was mainly aimed at the wealthy. The building was designed in the style of the New Hague School by the architect Broese van Groenou and was awarded the status of a national monument in 1994. Zorgvliet consists of 53 owner-occupied apartments that differ in size and layout.

Layout
This five-room house in Huize Zorgvliet is a house with allure. At the entrance you enter a beautiful wardrobe space and then into a long stately corridor over the full width of the house. The hallway has original features and lots of light from the patio. From the hallway you have access to all rooms. The master bedroom is located directly at the beginning of the hallway. This bedroom has a large closet and bathroom with bath and toilet. Then the corridor provides access to three rooms en suite. These rooms have original ceilings and a beautiful oak parquet floor. The lounge rooms with fireplace can be separated with original sliding doors and contain traditional fitted wardrobes. The en suite rooms offer direct access to the terrace and the beautifully landscaped garden (100 m2 on the east). The back room now serves as a library and office.

At the end of the hallway is a beautiful hall with space for a seat or dining area. Next to it is the kitchen with space for a dining area. Next to the kitchen is a large pantry/utility room. Also at the end of the hallway is the second bedroom. This bedroom has a spacious closet on both sides. The apartment also contains a second bathroom with shower and toilet.
In short, this is a spacious, charming house, which cannot be compared with other apartments. This apartment has always been lived in with care and you must actually see it to appreciate it.

Particularities:
– attractively located 5 room ground floor apartment with garden
– the house is in good condition
– own ground
– living area approx. 164 m2
– National monument and protected cityscape
– year of construction 1927
– private storage room on the top floor and shared bicycle shed
– 1 parking space on site
– storage cupboard in the hall in front of the entrance of the house
– block heating with clorius meters
– active and financially healthy Owners’ Association, contribution € 462,- per month, including water use, contribution to reserve fund, external manager, energy consumption in common areas, building insurance, liability and legal assistance insurance, maintenance lifts, central heating, pressurized water system, communal garden, etc.
– advance heating costs € 262,- per month
– elevator
– due to the status of a national monument, it is possible to get a large part (approx. 40%) of the annual maintenance costs (part of the VvE contribution) back through a subsidy scheme
– exterior painting of the building carried out in 2015/2016
– painting and stucco in common areas were carried out in 2019
– multi-year maintenance plan available
– general library present in the building
– a cleaning company takes care of the collection of household waste and the cleaning of the common areas
– see the floor plans for dimensions and layout
– the so-called “non-occupancy, asbestos and old-age clause” will be included in the deed of sale
– the offer conditions of our office apply

If you are interested in this property, please contact your own NVM estate agent. Your NVM estate agent will look after your interests and will save you time, money and concerns.

Contact details of NVM estate agents in The Hague area are listed on Funda.

  • 164 m2
  • 2

Kenmerken Alexander Gogelweg 17

Overdracht

Vraagprijs€ 675.000,- k.k.
AanvaardingDirect

Oppervlaktes en inhoud

Woonoppervlakte164 m2
Inhoud688 m3

Bouw

SoortBenedenwoning
BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1927
Dak typeSamengesteld dak

Indeling

Aantal verdiepingen1
Aantal kamers5
Aantal slaapkamers2
Aantal badkamers2

Maandlasten

Ligging Alexander Gogelweg 17

Voorzieningen

Centraal gelegen informatie over de buurt

Aantal inwoners

In de gemeente

524.882

Leeftijd

in percentages van totaal

Huishoudsamenstelling

in percentages van totaal

40%

20% NL

42%

20% NL

18%

20% NL

Vergelijkbaar woningaanbod